Zestien inwoners van Lingewaard krijgen een Koninklijke Onderscheiding. De lintjesregen heeft dit jaar door de coronacrisis een ander karakter dan in vorige jaren. Burgemeester Josan Meijers brengt gedecoreerden voor vrijdag 24 april 12.00 uur telefonisch op de hoogte van de benoeming. Op vrijdag laat zij bij hen een bos bloemen bezorgen. Op een later moment dit jaar vindt een bijeenkomst plaats waar de burgemeester de onderscheidingen bij de gedecoreerden opspeldt.

De onderscheidingen zijn toegekend aan zes inwoners uit Bemmel, vijf inwoners uit Gendt, drie inwoners uit Huissen, één inwoner uit Angeren en één inwoner uit Haalderen. Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een zeventiende onderscheiding was toegekend aan de heer Ebben uit Bemmel voor zijn jarenlange inzet voor toneelgroep Jong Belegen in Bemmel, de Theaterkerk in Bemmel en Teejaater PAN. Helaas overleed de heer Ebben in de periode na de toekenning. De nabestaanden van de heer Ebben ontvangen een oorkonde van zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Angeren
Mevrouw Oosterink-Maalderink ontvangt een onderscheiding voor haar inzet voor de kerkenraad van de Protestantse gemeente Angeren.

Bemmel
Mevrouw Mulder-Lentjes verdient een onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Lourdeswerk afdeling Huissen en de ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten in de kerk.

Mevrouw Snoeijink kan een onderscheiding tegemoet zien voor haar jarenlange inzet voor onder meer Stichting Oranje Comité Bemmel-Ressen.

Mevrouw Boon-Derksen ontvangt een onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onder meer Stichting Senioren Actief Bemmel.

De heer Thus krijgt een lintje voor zijn jarenlange inzet voor onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, de groenvoorziening op de begraafplaats en rondom het kerkgebouw.

Mevrouw Francissen-Peters wordt onderscheiden voor haar jarenlange inzet voor onder meer Stichting de Bol.
De heer Broex kan een onderscheiding tegemoet zien voor zijn jarenlange inzet voor Zonnebloemafdeling Bemmel, Haalderen en Ressen en Stichting Tafeltje Dekje.

Gendt
Mevrouw Wallenburg-Van de Weerdt dankt een onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onder meer de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg en bij het Participatiepunt Gendt.

De heer Van de Sant ontvangt een onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Schuttersgilde Sint Sebastianus, het PCI (Parochieel charitatieve instelling). Dit is een onderdeel van de kerk, de Zonnebloem en Stichting Vluchtelingenwerk.

De heer Wallenburg kan een onderscheiding tegemoet zien voor zijn jarenlange inzet voor Stichting Welzijn Lingewaard en de activiteiten voor de Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg.

De heer Kaak krijgt een lintje voor zijn jarenlange inzet voor Harmonie St. Caecilia Gendt en voor R.K. Parochie H. Maria Magdalena in Gendt.

De heer Schennink ontvangt een onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor Harmonie St. Caecilia in Gendt en voor R.K. Parochie H. Maria Magdalena in Gendt.

Haalderen
De heer Weijers wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw, tuinen van de begraafplaats en rondom de kerk, en het dierenpark.

Huissen
Mevrouw Vos-Lentjes ontvangt een onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor Lourdeswerk afdeling Huissen en de ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten in de kerk.

De heer Bosman krijgt een lintje voor zijn verdiensten voor voetbalvereniging RKHVV.

De heer Stegeman wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor onder meer de Gelderse en de Nederlandse Kruisboog Bonden en de Hersenstichting.