Persbericht gemeente Lingewaard

In Lingewaard is het goed wonen! Hierdoor is er veel vraag naar woningen en ligt er een flinke bouwopgave. Ook in Huissen. We willen in iedere kern bouwen zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat in Huissen behoefte is aan zo’n 760 woningen tot en met 2030. We hebben nu plannen om 793 woningen te bouwen.

Aloysius, Driegaarden en Slingerbos
Op de historische locatie van de voormalige Aloysiuslocatie gaan we ongeveer 25 tot 30 woningen bouwen. Dit jaar verwachten wij het bestemmingsplan in procedure te brengen. In het plan is veel aandacht voor groen voor een prettig en duurzaam leefklimaat. Begin 2021 start de sloop van de voormalige school. Bij Driegaarden fase 1 willen we ongeveer 110 koop- en huurwoningen laten bouwen. Bij deze wijk komt ook een supermarkt. De Coop verhuist van de Gochsestraat naar de Muntstraat. In de oude supermarkt komen dan tien tot vijftien huurappartementen. Op het terrein van Jonge Kracht, komt een nieuwe woonwijk van 60 woningen. Dit wordt een groene wijk met duurzame woningen. De bestemmingsplanprocedure start dit jaar. Naar verwachting begint de bouw volgend jaar.

Andere projecten
Op de hoek van de Helmichstraat en Stadswal in Huissen gaat een projectontwikkelaar 25 appartementen bouwen. En op de plek van de voormalige fietsenwinkel aan de Korte Loostraat komen 15 appartementen. De sloop van het bestaande pand is begonnen. Op Loovelden zijn de werkzaamheden voor de bouw van de laatste woningen gestart. De eerste mensen wonen in Weverstaete aan de Weverstraat. In het buitengebied van ’t Zand verdwijnen oude kassen en komen verschillende soorten woningen komen er voor terug. We verwachten dat er tussen de 30 en 40 woningen komen.

Meer informatie:
https://www.lingewaard.nl/woningbouw-lingewaard