Vanaf deze week vangt de gemeente Lingewaard tien Oekraïense vluchtelingen op in de voormalige pastorie van Huissen Zand. In totaal kunnen hier acht tot veertien vluchtelingen wonen. In overleg met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden kijkt de gemeente hoe dit verder passend ingevuld kan worden.
De gemeente zorgt, samen met onder andere vrijwilligers van de pastorie, Stichting Welzijn Lingewaard en Vluchtelingenwerk Lingewaard, voor de begeleiding. Een locatiemanager is het eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen en de omgeving.

Meer locaties in voorbereiding.
De gemeente Lingewaard bereidt zich voor op de komst van meer vluchtelingen. Daarbij kijken we vooral naar locaties waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (vanaf 3 maanden tot maximaal 2 jaar). De eerste acht vluchtelingen kwamen vorige week wonen aan de Rijnstraat in Doornenburg. Daarnaast verbouwen we de Kinkellink in Bemmel tot 14 studio’s en een gemeenschappelijke ruimte. Ook maken we een woonvoorziening aan de Molenkamp in Bemmel klaar voor de opvang van Oekraïners. De Veiligheidsregio bepaalt waar vluchtelingen geplaatst worden. Daarbij houden ze rekening met de locatie zelf, de afstand tot voorzieningen en een goede samenstelling van vluchtelingen die bij elkaar wonen.