Persbericht gemeente Lingewaard
Op de algemene begraafplaatsen in onze gemeente zijn tientallen graven met verlopen grafrechten. Het gaat om de begraafplaatsen aan de Hoeve in Huissen, de Teselaar in Bemmel en de Zandvoortsestraat in Gendt. Zodra de grafrechten verlopen, kunnen wij de grafsteen weghalen. Bij de graven waar het om gaat, hebben wij bordjes geplaatst. Zo willen wij nabestaanden laten weten dat de grafrechten zijn verlopen.

Hoe voorkomt u dat wij de grafsteen weghalen?
Wij hebben een jaar voor het aflopen van de grafrechten een brief naar nabestaanden gestuurd. Een groot deel van de ontvangers heeft niet gereageerd. In een paar gevallen is er geen rechthebbende bekend en konden wij geen brief sturen. Wilt u niet dat wij de grafsteen weghalen? Verleng dan de grafrechten voor 11 december 2020. Of bel onze begraafplaatsadministratie via (026) 32 60 111.

Wat gebeurt er als nabestaanden niet reageren?
De gemeente beslist wat er gebeurt met een graf waarvan nabestaanden de grafrechten niet hebben verlengd. Bij de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen, halen wij de grafstenen weg. Daarmee starten we direct na de jaarwisseling, in januari 2021. De Wet op de Lijkbezorging en artikel 23 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Lingewaard 2015 bieden de gemeente deze mogelijkheid.