De afgelopen maanden heeft aannemerscombinatie GelreGroen voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en doortrekking van de A15. Er is onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid, bijvoorbeeld waar viaducten of tunnels moeten worden aangelegd of aangepast. Ook is gestart met paalproeven rond de geplande kruising met de Betuweroute bij de Lodderhoeksestraat.

De komende maanden vinden de volgende werkzaamheden plaats:
Eind juli 2020 is begonnen met archeologisch onderzoek. Dit zijn vervolgwerkzaamheden van de eerdere onderzoeken uit 2019. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De werkzaamheden vinden plaats in het Angerense Veld en de weilanden ten zuiden van de N15 bij de Plak en duren tot uiterlijk begin december.

Van 28 september tot en met 9 oktober 2020 vinden werkzaamheden plaats op de vluchtstrook van de A15 tussen Valburg en Ressen. Er wordt tijdelijke verlichting geplaatst, de vluchtstrook is overdag afgesloten en er geldt een snelheidsbeperking naar 70 km/u.

Rijkswaterstaat start dinsdag 6 oktober 2020 met de voorbereiding van de sloop van de nog aanwezige schuur aan de Rijndijk 1. Deze wordt tussen 8 en 15 oktober gesloopt, de week daarna wordt het terrein geëgaliseerd.

Van 12 tot en met 22 oktober 2020 wordt hier vervolgens onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Deze werkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht (na 21.00 uur). Tijdens de werkzaamheden kunnen toe- en afritten afgesloten zijn en is slechts één rijstrook beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking naar 70 km/u.

Heeft u vragen over de werkzaamheden in Lingewaard? Neem dan contact met Rijkswaterstaat via telefoonnummer: 0800-8002. Of kijk voor meer informatie op de projectwebsite van ViA15: www.via15.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van GelreGroen.