Video: Prsentatie bevindingen informateurs gemeente Lingewaard…

398

Woensdagavond presenteerden informateurs Margareth Bouwmeister en Bud Joosten hun bevindingen. Wij interviewden Margareth Boumeister na afloop van deze presentatie.