Video: Een dag trainen met de politie…

841

Er is veel onduidelijkheid bij onze inwoners als het gaat over de trainingen die onze politiemensen volgen. Zij krijgen daar dan ook regelmatig vragen over. Om u, als inwoner van ons werkgebied, meer inzicht te geven in deze trainingen hebben wij een korte film gemaakt tijdens een van deze dagen

IBT Training
Iedere politieagent volgt enkele malen per jaar trainingen. Deze trainingen worden gegeven bij het IBT centrum. Naast de verschillende trainingen en oefeningen worden hier ook de (half)jaarlijkse toetsen afgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het toetsen en trainen van de schietvaardigheid, geweldsbeheersing, aanhoudingen en zelfverdediging.

Waar staat IBT eigenlijk voor? Hoe zien de trainingen en toetsen eruit? Bekijk de film en kijk een trainingsdag mee…

Basisteam Rivierenland-Oost.
Deze film is gemaakt tijdens een trainingsdag van het basisteam Rivierenland-Oost (Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden), maar had ook gemaakt kunnen worden tijdens een van de trainingsdagen van het basisteam Rivierland-West, waar onze gemeente Lingewaard onder valt. Alle basisteams in de politieregio Oost-Nederland, waar Lingewaard onder valt, volgen dezelfde trainingen en de politieagenten moeten aan dezelfde eisen voldoen.