Op 24 februari 2022 werden we allemaal wakker in een ander Europa. Vrede en veiligheid zijn wreed verstoord door een ongekende daad van agressie die de meesten van ons in hun leven niet hebben meegemaakt. Dit vraagt om een reactie van Europa en de rest van de wereld én van lokale overheden die het dichtst bij de mensen staan.

De beelden uit Oekraïne houden ons allemaal bezig. Direct na de eerste aanvallen op het land sprak de gemeenteraad zich unaniem uit voor het hijsen van de Oekraïense vlag bij het gemeentehuis als blijk van steun aan het volk. Daarbij werd direct ook de wens uitgesproken te zorgen voor opvang en onderdak van de vluchtelingen zodra dat aan ons wordt gevraagd.

De inval van Poetin in Oekraïne vraagt om onze reactie. De Russische agressie mag niet ongestraft blijven.

Regionale inkoop van gas
Lingewaard is onderdeel van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en koopt regionaal gas in bij Gazprom. Dit bedrijf is in handen van de Russische staat en de inkomsten spekken de Russische oorlogskas. Het is onacceptabel dat Lingewaard hiermee indirect de Russische invasie in Oekraïne financieel mogelijk maakt.

Op korte termijn sluit de regio een nieuw contract af voor de inkoop van gas vanaf 1 januari 2023 tot en met 2026 (vier jaar met een verlengingsoptie).

Met begrip voor formele belemmeringen en de oriëntatie op mogelijke stappen door de regio spreken de gemeenteraad en het college van Lingewaard nu uit dat:

 •   wij de Russische invasie van Oekraïne verafschuwen en veroordelen;
 •   wij het onwenselijk vinden dat Lingewaard gas blijft afnemen van Gazprom;
 •   wij wensen dat bestaande afspraken met Gazprom zo snel mogelijk worden ontbonden;
 •   wij bij het rijk erop aandringen om Gazprom toe te voegen aan de sanctielijst waardoor demogelijkheid wordt gecreëerd om de bestaande contracten met Gazprom in overleg met andere betrokken gemeenten, provincies en waterschappen te ontbinden en Gazprom uit te sluiten van een nieuwe gunning.

  De Oekraïners verdienen onze volledige steun in deze moeilijke tijd. Namens het college van B&W Lingewaard en de fracties:

  VVD Lingewaard
  SP Lingewaard
  Lokaal Belang Lingewaard CDA Lingewaard Lingewaard.NU
  B06
  GroenLinks Lingewaard D66 Lingewaard
  PvdA Lingewaard
  Lijst Frans Schut
  Lijst Zonnenberg