Column door Jennifer Straub, 1 februari 2023


Ik zag afgelopen week de uitslag van een onderzoek in de gemeente voorbij komen. Het betrof de Veiligheidsmonitor, niet een raar onderzoek om te houden in een gemeente, lijkt me. Veiligheid binnen een wijk, dorp of gemeente is altijd van belang. Niet voor niets moest ik in mijn vierde jaar van de havo met het vak aardrijkskunde een onderzoek doen naar de sociale veiligheid binnen een wijk in Arnhem. Ik ga hier niet verder over uitweiden, want als inwoner van Lingewaard bent u uiteraard minder geïnteresseerd in Arnhem dan in uw eigen gemeente. De vraag is dan ook: wat was de uitslag van de Veiligheidsmonitor?

Gemiddeld gezien is men in Lingewaard positief over de veiligheid. Veiligheidsbeleving scoort een 7,9. Dit is een ruime voldoende, en zeker niet iets waar Lingewaard zich over zou moeten schamen. Er zijn zelfs een hoop andere gemeentes die een voorbeeld aan Lingewaard zouden kunnen nemen.

Maar waarom wordt er eigenlijk zo’n veiligheidsmonitor afgenomen? Wat is het nut van zoiets, kunnen we zelf niet aanvoelen of onze gemeente veilig is of niet? Waarom moet alles vastgelegd worden? Het antwoord hierop is dat de Veiligheidsmonitor niet alleen een leuke ego-streler is voor de Lingewaarder (“Kijk eens in wat voor een toffe gemeente ik woon!”), maar dat er wel degelijk wat met de resultaten wordt gedaan.

De gemeente gaat in februari en maart 2023 met alle wijkplatforms in gesprek over de resultaten uit de Veiligheidsmonitor. Hierbij gaat de gemeente in gesprek met ondernemers en andere inwoners. Ook is de Veiligheidsmonitor belangrijk voor het opstellen van een nieuw Veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027. Zo kan Lingewaard die 7,9 nóg meer omhoog trekken, want verbetering is altijd mogelijk. Zo probeert Lingewaard ook te voorkomen dat die 7,9 daalt.

Een mooi streven uiteraard, maar hoeveel Lingewaarders spreken die cijfertjes aan? Het nut en belang van de Veiligheidsmonitor is duidelijk, maar zou het niet veel interessanter zijn om de geschreven Veiligheidsmonitor te combineren met positieve en negatieve ervaringsverhalen van bewoners? Dus niet alleen steekproeven houden onder 900 inwoners van Lingewaard van 18 jaar en ouder, maar ook jongere Lingewaarders hierbij betrekken. Hoe ervaren (beginnende) pubers bijvoorbeeld de veiligheid binnen Lingewaard? Het lijkt raar dat er een hele categorie rationele, kritische denkers en doeners wordt overgeslagen bij het houden van een monitor over de veiligheidsbeleving binnen hun eigen gemeente. Dat je als veertiger die net twee jaar in Lingewaard woont, wel in aanmerking zou kunnen komen voor meedoen aan die steekproef, maar als geboren en getogen Lingewaarder van 16 of 17 niet. Het klinkt vreemd, en haast oneerlijk.