Persbericht Lourdeswerkgroep Lingewaard

Elk jaar organiseert de werkgroep van Lourdeswerk Huissen een bedevaart naar Lourdes. Om kracht op te doen om een ziekte of verlies te kunnen dragen. Maar ook om het geloof te sterken of opnieuw te vinden. Door de jaarlijkse collecte kunnen we elk jaar ongeveer zes tot zeven zieken uitnodigen om deze reis met ons te maken. In september vertrekt normaal gesproken elk jaar een groep van ongeveer 50 pelgrims naar de Franse stad in de Pyreneeën.

Dit jaar was een bedevaart met Lourdes niet mogelijk door het coronavirus.
Maar samen elkaar vinden in geloof: dat kan wel. Ook dichtbij huis is Maria aanwezig. Niet alleen in de vele kapelletjes of kerken in Lingewaard, maar ook wanneer we de verhalen over Maria en Bernadette met elkaar delen. Daarom organiseerden we dit jaar een alternatieve bedevaart: de Mariabedevaart in Lingewaard.

Met ongeveer 30 pelgrims gingen we drie dagen op pad.
Met vieringen in de kerk van Huissen, een stil moment bij de kapel op de Oude Begraafplaats en een dag in het Klooster. Samen met de R.K. parochie Maria Magdalena, vrijwilligers en vele anderen organiseerden we een bijzonder programma, binnen de RIVM richtlijnen. Met herkenbare vieringen die ook in Lourdes plaatsvinden. Zoals de Kruisweg en een lichtviering. Maar ook staken we samen een kaarsje aan, zijn we langs Maria gegaan en luisterden naar het verhaal van Bernadette. Het was fijn om in deze onzekere tijden, steun te vinden bij elkaar en in ons geloof.