Persbericht gemeente Lingewaard
Door de coronacrisis krijgen sommige huishoudens te maken met een onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen. Hierdoor is het moeilijk om bijvoorbeeld de huur of hypotheek te blijven betalen. De woonlasten zijn vaak de grootste kostenpost in een huishouden. De overheid helpt inwoners die tegen deze problemen aanlopen met een noodmaatregel: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voor wie is de TONK?
Deze noodmaatregel is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere Bijstand. En is speciaal voor mensen die niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen.

TONK is nog niet aan te vragen
De gemeente Lingewaard voert deze regeling uit voor inwoners uit Lingewaard. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari tot en met 30 juni 2021. U kunt nog geen aanvraag doen. Op dit moment werken we hard aan de regeling. Zodra er meer informatie is, vindt u dat op onze website. Houd daarom onze website goed in de gaten.

Meer informatie
Meer en actuele informatie over de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.