Nog steeds komen er veel gevluchte Oekraïners naar de noodopvang. Zij zoeken een plek waar ze langere tijd kunnen blijven. In Lingewaard biedt de gemeente hen een tijdelijk thuis.

Opvang door heel Lingewaard
De gemeente streeft naar 100 opvangplekken waar vluchtelingen drie maanden tot maximaal twee jaar kunnen wonen. Er worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen aan de Rijnstraat in Doornenburg, de pastorie van Huissen Zand, de Molenkamp in Bemmel en binnenkort ook de Kinkellink in Bemmel. Er wonen hier nu ruim 60 Oekraïense vluchtelingen in opvanglocaties van de gemeente, maar ook bij gastgezinnen door heel Lingewaard.

Tijdelijke woningen
Opvang lukt niet altijd in bestaande gebouwen. Daarom kijkt de gemeente ook naar ruimte voor tijdelijke woningen. Een geschikte plek hiervoor is het terrein van de voormalige basisschool de Zilverzwaan. Deze plek ligt dicht bij winkels, scholen en openbaar vervoer. De gemeente wil hier twintig tijdelijke woningen plaatsen. Hiervoor wordt een omgevingsvergunning voor maximaal vijf jaar aangevraagd.

Tiny houses
In de kleine woningen kunnen twee tot drie mensen wonen. Deze tiny houses kunnen na het vertrek van Oekraïners ook gebruikt worden voor starters of andere vluchtelingen. Half juli starten de voorbereidende werkzaamheden. De tiny houses worden in fases geplaatst. De verwachting is, dat de eerste vluchtelingen er in september kunnen wonen.

Inrichting van het terrein
Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met de afstand tussen de woningen en het tankstation. En met de woningen er omheen. Er komen parkeerplekken op het terrein zelf. De gemeente en haar partners zorgen samen voor de begeleiding van de vluchtelingen. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen en wordt straks ook de contactpersoon voor omwonenden.

Woningbouwlocatie Zilverzwaan
De locatie Zilverzwaan is al langer in beeld voor mogelijke woningbouw. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vast. Hierin staat ook het uitgangspunt woningbouw voor de locatie Zilverzwaan. De komst van de tijdelijke woningen verandert dit niet. De gemeente gaat door met het maken van plannen voor woningbouw. Dat doet de gemeente samen met omwonenden en met andere partners.