Eenzaam ben je niet alleen. Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, is het thema eenzaamheid extra beladen. Stichting Welzijn Lingewaard deelt daarom in de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) twee bonbons uit aan alle vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten. Eén om zelf van te genieten én een om te schenken aan iemand, die dat júist in deze week verdient.

De actie is niet alleen bedoeld om mensen samen te brengen, maar ook om het onderwerp eenzaamheid één op één bespreekbaar te maken. In het boek ‘Eenzaam ben je niet alleen’, in 2015 uitgebracht door onder meer Movisie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat: “Belangrijk is dat u in contact blijft met de persoon en uw zorg durft te benoemen om zo samen te komen tot het uitspreken van wat de persoon zelf van de bestaande situatie vindt”. Hoewel eenzaamheid de laatste jaren steeds meer in de belangstelling is gekomen, rust er desalniettemin nog steeds een groot taboe op; mensen komen er niet graag voor uit. Het gaat dan enerzijds om emotionele eenzaamheid, zoals het gemis om je verhaal aan iemand kwijt te kunnen. Anderzijds om de sociale eenzaamheid, zoals het gemis van een bredere groep van mensen om je heen. Maar ieder van ons kent gevoelens van eenzaamheid en het is goed om deze gevoelens ook te bespreken en als het gevoel te groot wordt daar dan ook hulp bij te zoeken.

Bij de activiteiten van SWL gaat het niet alleen om gezamenlijke activiteiten waaraan vaak ouderen deelnemen. Juist ook de jongeren worden hierin meegenomen. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van SWL op www.swlingewaard.nl