Zondag 31 oktober mocht Emile Smit, voorzitter van de Historische Kring Huessen,
uit handen van wethouder Theo Janssen de stempel uit 1680 voor het stadszegel in ontvangst nemen. Bij die gelegenheid had voorzitter Smit de rol aangenomen van de heer Johan then Heerenhaeff, burgemeester in 1680. Hij werd vergezeld door Jeanette van Nigtevegt in de rol van de echtgenote van de burgemeester.

Bijzonder is dat het stempel uit 1680 nog gebruikt is in de jaren vijftig van de vorige eeuw. En wel voor het vervaardigen van een erepenning van de gemeente Huissen. Deze werd uitgereikt aan de voormalige veiling te Huissen. Verder werd ook nog het draagteken uit 1811 van de eerste Huissense veldwachter, Joannes van Eckeren, overhandigd. Opmerkelijk is de Franse tekst erop. Dat is echter wel te verklaren. Het kwam namelijk, omdat Huissen toen tot het Franse keizerrijk van Napoleon behoorde.

Tot nu toe werden de genoemde voorwerpen in het Regionaal Archief Nijmegen bewaard. Daar berust het archief van de voormalige gemeente Huissen, waar de voorwerpen eigendom van waren. Een terugkeer naar Huissen was een langgekoesterde wens van de Hist. Kr. Huessen.

Stempel en draagteken zijn nu te bewonderen in het stadsmuseum Hof van Hessen aan de Vierakkerstraat 39 in Huissen. Openingstijden: behalve maandag alle andere zes dagen van de week
van 13.00 tot 16.30 uur. Vrijdags al vanaf 10.00 uur.

Foto: © W. van Onna.