Persbericht gemeente Lingewaard

In september start de gemeente Lingewaard met Lingewaard Doet in de kernen Doornenburg en Huissen.

In maart van dit jaar kon deze start door de coronacrisis niet doorgaan. Maar nu kijken wij uit naar de nieuwe start in september en alle mooie ideeën van u en alle andere Doornenburgers en Huissenaren.

Geld inzamelen voor initiatieven in uw buurt via Lingewaard Doet
Elk huisadres in Doornenburg en Huissen krijgt rond 11 september een cheque van € 10. Op de website van Lingewaard Doet kunnen bewoners deze cheque activeren en dan doneren aan de initiatieven die zij willen steunen. Als het initiatief het hele bedrag heeft ingezameld, keert Lingewaard Doet het bedrag uit aan de initiatiefnemer. Daarna kan de initiatiefnemer aan de slag met de uitvoering!

Via de website kunt u uw initiatief aanmelden
Dit kunnen sociale initiatieven zijn, maar ook initiatieven in de buitenruimte. Uw initiatief moet voor de inwoners van uw dorp of wijk zijn (dus geen nieuwe tenues of attributen voor een sportclub). In de bijlage van deze mail vindt u alle spelregels.

Na twee ronden van Lingewaard Doet hebben we al veel mooie initiatieven gezien in de andere kernen. We hopen op veel mooie ideeën vanuit Doornenburg en Huissen. Hiervoor vragen wij ook uw medewerking.

Ideeën? Vragen?
Neem dan contact op de gebiedscoördinator. Dat kan via de mail: regisseur@lingewaarddoet.nlof telefonisch: 026-3260111 (algemeen nummer gemeente Lingewaard).