dinsdag 28 november 2023
Home Gemeente Schulden? Trek vroeg aan de bel!

Schulden? Trek vroeg aan de bel!

583

Landelijk krijgt schuldhulpverlening veel aandacht. Ook de gemeente Lingewaard vindt goede informatie hierover belangrijk. Daarom lieten we hierover al eerder een aantal mensen aan het woord. Wethouder Aart Slob sluit deze reeks af. Lees ook deel 1, deel 2, deel 3 of deel 4.

”Juist wanneer schulden zich opstapelen, is het goed om dit zo vroeg mogelijk te melden” vertelt wethouder Aart Slob. “Vanaf 1 januari 2021 staat dit ook in de wet. Gemeenten moeten inwoners zo vroeg mogelijk hulp aanbieden. Die hulp kunnen we ook bieden omdat we signalen krijgen over inwoners die te laat betalen. Deze signalen krijgen we van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Tegelijk is het ook spannend dat we met deze signalen aan de slag moeten. Want het aantal neemt toe. Dat vraagt om een goede registratie en uitwisseling van gegevens vanuit de betrokken partijen.”

Vroegsignalering werkt

Lingewaard werkt al vanaf 2018 succesvol samen met Rijnstad, Stichting Welzijn Lingewaard, Plangroep, Schuldhulpverlening Waardwonen en Woonstichting Gendt. “Door er op tijd bij te zijn, voorkom je grotere schulden in de toekomst. Het is voor veel inwoners een opluchting dat zij hulp krijgen. Daarom wil ik onze inwoners vooral aanmoedigen om zich aan te melden voor hulp.” Wethouder Slob juicht de wetswijziging dan ook toe: “Vroegsignalering werkt. We voorkomen grotere problemen en kosten. Om nog beter in beeld te krijgen hoe het helpt, doen we mee met een landelijke pilot via het ministerie van SZW”.