Samenwerking moet hoge schulden voorkomen

454

De gemeente Lingewaard, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijf Vitens gaan samenwerken om hoge schulden bij inwoners te voorkomen. Deze uitbreiding is een vervolg van de bestaande samenwerking met Waardwonen en Woonstichting Gendt. Door vroeg te signaleren en contact te leggen met inwoners die een betalingsachterstand hebben, kunnen we samen hogere schulden voorkomen.

Op tijd schulden signaleren
Een keer de huur, zorgverzekering, drinkwater of gemeentelijke belastingen vergeten te betalen. Net even krap bij kas zitten en niet op tijd kunnen betalen. Dit kan ons allemaal wel eens gebeuren. Soms speelt er echter meer. Inwoners die moeite hebben bij het betalen van hun vaste lasten, wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Schulden kunnen zich zo opstapelen. Door deze schulden vroegtijdig te signaleren, kunnen we op tijd hulp bieden. 

Met nog meer partners samenwerken om schulden te voorkomen
In 2018 begonnen we met het project ‘Vroegsignalering huurschulden’ samen met beide woningbouwcorporaties. Nu breiden we dit verder uit tot het project ‘Vroegsignalering schulden’ met de nieuwe samenwerkingspartners: Achmea, VGZ, Menzis, CZ en Vitens. 

Hoe werkt de vroegsignalering?
Bij een betalingsachterstand leggen de woningcorporaties, zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijf Vitens en gemeentelijke belastingen eerst zelf contact met de inwoner. Is het probleem groter dan een vergeten rekening? Zijn er misschien meer achterstallige betalingen? Of kunnen inwoners ook een volgende maand de nota niet betalen? Dan geven de instanties dit door aan de gemeente. Zodat Rijnstad, algemeen maatschappelijk werk, namens de gemeente Lingewaard contact kan opnemen met deze inwoners. 

Aanpak met Rijnstad heeft succes
Vanuit de eerste ervaringen met deze werkwijze met de woningbouwcorporaties weten we inmiddels dat de aanpak van Rijnstad werkt. Bij signalen van oplopende schulden, neemt Rijnstad contact op met de inwoners. Tot nu toe bereiken ze hiermee alle inwoners die we als gemeente doorgeven. Dat betekent dat we met alle mensen in gesprek zijn. Zodat we inwoners kunnen helpen bij hun schulden.  
�Samen de achterstand aanpakken�Dit doen we door gratis ondersteuning bij hun financiële situatie. En door de achterstand in betalingen aan te pakken. Bijvoorbeeld door te kijken naar het gebruik van toeslagen, heffingskortingen van de belasting, het gebruik van minimaregelingen, hulp door een budgetcoach, schuldhulp of bemiddeling via PLANgroep of begeleiding bij moeilijke problemen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden. Door samen op te trekken, willen we ervoor zorgen dat de schulden niet oplopen tot veel meer problemen.