Dit is een persbericht van de gemeente Lingewaard

De leden van rekenkamercommissie gaan deze week in alle kernen de straat op. Ze willen weten wat u vindt van de burgerparticipatie in Lingewaard. Dat is de manier waarop de gemeente u betrekt bij het bedenken en uitvoeren van beleid. Bijvoorbeeld via een enquête, een inspraakavond of een meedenksessie.

Ook aan de deur
De onderzoekers kunnen u op straat aanspreken maar ze bellen soms ook bij u aan. Ze zullen nooit vragen of ze bij u binnen mogen komen. Als u niet wordt aangesproken maar toch wil deelnemen, dan kan dat. Stuur een mail naar rekenkamercommissie-lingewaard@regionomica.nl. U krijgt dan een deelnameformulier toegezonden.

De rekenkamercommissie
De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamercommissie. Zij onderzoeken of de gemeente doet wat zij zegt te doen. En doet ze dat goed en houdt ze zich daarbij aan de regels? Vanzelfsprekend werken de leden van de rekenkamercommissie zelf niet bij de gemeente Lingewaard.