Gemeente Lingewaard heeft een plankaart vastgesteld voor de plaatsing van ongeveer 250 openbare laadpalen in de komende vier jaren. Ook heeft de gemeente de werkwijze rondom de plaatsing van de laadpalen vereenvoudigd. Een en ander leidt ertoe dat een laadpaal sneller kan worden gerealiseerd.

De gemeente heeft inwoners nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het laadpalenbeleid en de plek waar die palen in de komende jaren komen te staan. Mensen konden vorig jaar reageren op de visie op de plaatsing van laadpalen en dit voorjaar op de kaart met de locaties voor laadpalen.

Toekomstige locaties voor laadpalen

De gemeente ontving maar liefst 937 reacties. Inwoners spraken zich uit over de geschiktheid van de locatie, de parkeerdruk of de hoeveelheid palen bij elkaar. Een deel daarvan gaf aan dat de locatie geschikt was, een ander deel deed suggesties voor een alternatieve locatie. Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente 220 locaties opnieuw beoordeeld en vervolgens hiervan 95 aangepast.

De kaart met locaties voor toekomstige laadpalen staat op www.lingewaard.nl/openbaar-laadpunt-aanvragen. Hier staat ook de visie op de plaatsing van laadpalen en een mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen.

Inwoners die geen eigen oprit hebben, kunnen kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. De gemeente versnelt het proces van aanvraag tot plaatsing in de publieke ruimte en heeft afspraken met Vattenfall InCharge voor het plaatsen van laadpalen. Ook  plaatst de gemeente per jaar zeventien laadpalen ‘voor de vraag uit’. Voor de keuze van deze plekken gebruikt de gemeente de plankaart.

 

Behoefte aan openbare laadpalen neemt toe

Het beleid voor laadinfrastructuur en de uitvoering volgt op de landelijke en regionale aanpak vanuit het Klimaatakkoord. Het gebruik van elektrische voertuigen neemt sterk toe. De gemeente stimuleert inwoners gebruik te maken van elektrische voertuigen en stelt hiervoor faciliteiten als een openbare laadpaal beschikbaar. Samen dragen inwoners op die manier bij aan een duurzamer Lingewaard. Naast de huidige aanpak voor openbare laadpalen kijkt Lingewaard ook naar vernieuwingen in elektrisch laden.