Door een vreselijke oorlog hebben veel Oekraïners directe hulp nodig. Velen van hen zijn op de vlucht en zoeken een veilig heenkomen. De gemeente Lingewaard helpt deze mensen waar het kan. De gemeente ondersteunt gastgezinnen die vluchtelingen hebben opgenomen. Daarnaast bereidt de gemeente locaties voor waar vluchtelingen kunnen worden opvangen die hier langere tijd blijven.

Steun aan gastgezinnen 
Ongeveer 15 tot 20 vluchtelingen worden in Lingewaard bij mensen thuis opgevangen. De gemeente heeft het eerste contact gelegd met de gastgezinnen. Zij hebben informatie gekregen en de meeste vluchtelingen zijn ingeschreven bij de gemeente. Vluchtelingenwerk Lingewaard houdt de komende tijd actief contact met de gastgezinnen om hen verder te ondersteunen. Burgemeester Kalfs ging langs bij één van deze Oekraïense gezinnen. “Zij moesten alles wat hun lief is en opgebouwd hebben achterlaten. En in een vreemd land vertrouwen op de zorgen van onbekende mensen. Ik hoorde hun aangrijpende verhaal. Wetende dat dit één verhaal is van vele duizenden verhalen. Onbeschrijflijk het verdriet en de angst. Tegelijkertijd ben ik ook trots op onze Lingewaarders die deze vluchtelingen met open armen verwelkomen.” 

Focus op langer verblijf 
De gemeente heeft de afgelopen weken gekeken welke locaties geschikt (te maken) zijn voor
opvang. Een locatie voor acute opvang is begin maart al doorgegeven bij de Veiligheidsregio. Deze hoeft (nog) niet ingezet te worden. Daarom richt de gemeente zich vooral op het realiseren van opvangplekken waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. Hierbij werkt Lingewaard onder meer samen met de woningbouwcorporaties en particulieren. Bij de huisvesting wordt onderscheid gemaakt tussen locaties voor de middellange termijn (tot de zomervakantie) en lange termijn. Op dit moment is er nog geen verzoek om vluchtelingen te huisvesten. Maar alles wordt voorbereid zodat gemeente en andere partners klaar zijn op het moment dat het verzoek wel komt.

Geschikte locaties in beeld 
Lingewaard heeft meerdere locaties in beeld waar ongeveer 100 vluchtelingen een plek zouden kunnen krijgen. Naast een locatie voor noodopvang zijn er drie locaties voor (middel)lange termijn aangemeld bij de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Dit betekent dat de Veiligheidsregio gaat onderzoeken of de locaties geschikt zijn. Wanneer dit zo is, komen de locaties op de lijst te staan van beschikbare huisvesting. Dan informeert de gemeente ook omwonenden van deze locaties over de mogelijke komst van vluchtelingen. Welke vluchtelingen waar gehuisvest worden, bepaalt de veiligheidsregio. Hierbij wordt onder meer gekeken naar een goede samenstelling van vluchtelingen op een locatie.

Initiatieven vanuit inwoners 
Veel mensen benaderen de gemeente omdat ze spullen willen aanbieden of zich als vrijwilliger willen inzetten. Dat is hartverwarmend. Inwoners die willen helpen kunnen terecht op www.lingewaard.nl/oekraïne. Hier staat alle actuele informatie over hoe inwoners kunnen helpen en bij welke instanties zij terecht kunnen. Deze informatie verandert nog dagelijks. Vandaar het advies aan inwoners om deze website in de gaten te houden. Op de website kunnen inwoners ook eventuele vragen stellen.

Dit is een persbericht van de gemeente Lingewaard.