Persbericht gemeente Lingewaard

Zoals elk schooljaar zetten verkeersbrigadiers zich op verschillende locaties in onze gemeente in voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Zij doen dit werk vrijwillig. Dankzij hun inzet kunnen onze kinderen veilig naar school.

Helaas blijkt in de praktijk dat de stoptekens van de brigadiers nog wel eens genegeerd worden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties als voetgangers denken over te kunnen steken. Wij doen daarom de volgende oproep:

Rij rustig en stop bij oversteekplaatsen
Bij een lage snelheid is uw remweg korter en heeft u meer tijd om te reageren. Hiermee voorkomt u dat u betrokken raakt bij een aanrijding.

Verkeersbrigadiers zijn bevoegd om het verkeer een stopteken te geven. Dit stopteken dient dan ook altijd opgevolgd te worden. Verkeersbrigadiers zijn opgeleid door de politie en officieel aangesteld door de gemeente Lingewaard. Ze zijn dus wettelijk bevoegd om een stopteken te geven. Het negeren van een stopteken kan u een bekeuring opleveren van €110,- (excl. Administratieve kosten). Vorig jaar hebben verschillende automobilisten een dergelijke bekeuring gekregen!