Vanuit het project Gezinsondersteuning (+) van Stichting Welzijn Lingewaard zal vanaf nu een alternatieve manier van ondersteuning aangeboden worden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis en het feit dat vrijwilligers niet meer bij de gezinnen thuis kunnen komen om hen wekelijks te ondersteunen.

Na een korte rondvraag bleek er vooral behoefte aan ondersteuning voor ouders bij het vormgeven van thuisonderwijs. Dit is voor sommige ouders een hele klus. Hoe krijg je je kinderen ’s ochtends aan de gang voor school? Hoe bied je hen structuur? Hoe maak je een planning? Hoe houd je de sfeer positief? Hoe zorg je tussentijds voor voldoende beweging, ontspanning en frisse lucht? En hoe combineer je deze taak met thuiswerken?

De vrijwilliger kan de ouder helpen om sterker te komen staan in deze nieuwe rol. Het gaat dus niet om vragen van de kinderen zelf, daarvoor kunnen zij terecht bij hun leerkracht. Ook gaat het niet om inhoudelijke lesstof die de kinderen aangeboden krijgen. Het is puur gericht op de ouder. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en kan samen met jou nadenken en een plan maken over hoe je dit nu het beste aanpakt.

Gezinnen die al bekend zijn met gezinsondersteuning kunnen direct van dit aanbod gebruik maken. Met nieuwe gezinnen wordt altijd een kennismakingsgesprek, via (video)bellen, gevoerd. Nieuwe gezinnen kunnen zich aanmelden via Gezinsondersteuning@swlingewaard.nl Deze vorm van gezinsondersteuning is gratis.

Ook is er een telefonisch spreekuur voor ouders.
Iedere dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur en iedere donderdagmiddag van 14:30 tot 16:00 uur bemannen Anita en Esther om beurten het spreekuur.

Spreekuur Gezinsondersteuning
Oneven weken Anita Blom: 06 83580598
Even weken Esther Booltink: 06 13966541