De gemeente wil ondernemers blijven helpen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders 2 februari besloten dat ondernemers de gemeentelijke belastingen drie maanden later mogen betalen. Daarnaast ondersteunt de gemeente ondernemers die in moeilijkheden komen.

Vorige week besloot het college al om eenmalig af te zien van het innen van leges voor de drank- en horecavergunningen in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021. En krijgen ondernemers na de lockdown meer mogelijkheden om terrassen in te richten.

Drie maanden later betalen
Net zoals vorig jaar mogen ondernemers en zzp’ers de gemeentelijke belastingen drie maanden later betalen. De uiterste betaaldatum is normaal gesproken 30 april 2021. Het college heeft besloten om dit te verzetten naar 31 juli 2021. Ondernemers hoeven hiervoor niets aan te vragen, maar mogen gewoon later betalen. Uitzondering zijn ondernemers die in termijnen betalen met een automatische incasso. Zij kunnen uitstel van betaling binnenkort via de website van de gemeente aanvragen.

Hulp aan ondernemers die het moeilijk hebben
De coronacrisis kan ondernemers flink raken. Daarom biedt de gemeente via vier stappen mogelijkheden om ondernemers te helpen. Als eerste helpen vier financieel adviseurs uit Lingewaard ondernemers die dat nodig hebben om hun financiële administratie overzichtelijk te krijgen. Is er meer nodig? Dan kan MKB Doorgaan helpen met coaching en begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van sales, marketing of financiering. Is advies onvoldoende om uit de problemen te komen? Dan kunnen ondernemers een uitkering aanvragen bij Bureau Zelfstandigen. Als laatste stap steunen we onze ondernemers ook bij schuldhulpverlening. Hierbij helpt Zuidweg & Partners. Meer informatie? Lees hier verder.

Portefeuillehouder Helga Witjes
“Het Rijk biedt verschillende regelingen aan voor ondernemers en zzp’ers. Met de besluiten die we nu nemen en vorige week genomen hebben, hopen we wat extra lucht te geven aan ondernemers. Voor sommige ondernemers is het misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar voor andere ondernemers kan dit misschien net het verschil maken. Daarnaast bieden we op verschillende manieren hulp aan ondernemers die in moeilijkheden komen. Door vroeg hulp in te roepen, kunnen we hopelijk erger voorkomen.”