Noodverordening afgekondigd

400

De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft een noodverordening afgekondigd. Hiermee zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verboden, in de periode van 14 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020.

Gisteren is door minister Bruins van Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzing gegeven aan alle veiligheidsregio’s. Om uitvoering te geven aan deze aanwijzing is een noodverordening afgekondigd. De noodverordening maakt het mogelijk om binnen de Veiligheidsregio op de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd, te kunnen toezien en te kunnen handhaven.

Alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn in de periode van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 verboden en strafbaar. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals horeca, musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op.
Ahmed Marcouch, voorzitter van de VGGM : “De gevolgen en de maatregelen rond het coronavirus zijn heel ingrijpend en hebben voor iedereen veel impact. Gelukkig zien we dat bijna alle organisatie, ondernemers en verenigingen uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. Dat is ook nodig, om de snelle verspreiding van Corona-besmettingen te beperken en kwetsbare mensen te beschermen. En om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt, hebben we de medewerking van elk individu nodig. Want het is belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook kan krijgen.”

De verordening geldt voor het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar, Ook andere veiligheidsregio’s hebben een noodverordening afgekondigd. De noodverordening is van kracht tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, maar uiterlijk tot 1 april.
Hier staat de noodverordening van VGGM.