Persbericht gemeente Lingewaard
De kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Wel is er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Voor wie is noodopvang?
Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Bekijk de lijst met cruciale beroepen. Werkt één ouder in een cruciaal beroep? Dan gaan we ervanuit dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen.
kinderen voor wie maatwerk nodig is. Bijvoorbeeld kinderen die thuis geen veilige basis hebben, waar een moeilijke thuissituatie is of die thuis onvoldoende begeleiding kunnen krijgen bij het leren.
Waar is er noodopvang?
Zowel scholen als kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) bieden noodopvang. Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren. Dit is mogelijk tot en met 18 december en vanaf 4 januari. Noodopvang in de kinderopvang is mogelijk tijdens de normale openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

Kinderopvang alleen bij contract
Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders, die een contract hebben met de kinderopvang. Dit geldt voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is. Er is geen 24-uursopvang.

Gastouderopvang alleen bij contract
De gastouderopvang blijft open. Ook hier het dringend verzoek om dit alleen te gebruiken wanneer ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Of als uw kinderen in een kwetsbare positie zitten. Opvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten. Heeft u geen contract voor gastouderopvang? Dan kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Kinderopvang in Lingewaard
In Lingewaard zijn bijna alle kinderopvanglocaties geopend. Dit geldt dus alleen voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Kinderopvang de Linge heeft ervoor gekozen om de opvang in de periode 16 december 2020 tot 4 januari 2021 te concentreren op drie locaties:

IKC Pius X in Bemmel
IKC De Vonkenmorgen in Gendt
IKC Het Drieluik in Huissen
Lees meer informatie over corona en scholen en kinderopvang.