Nieuwjaarstoespraak burgemeester Nelly Kalfs…

743

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Nelly Kalfs van de gemeente Lingewaard.

Beste Lingewaarders,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We beginnen dit jaar bijzonder, in een periode van lockdown. Juist nieuwjaarsdag is normaal gesproken een moment om bij elkaar te komen en om samen het nieuwe jaar in te luiden. Terwijl we nu juist afstand moeten houden.

Het afgelopen jaar was anders dan anders. Niemand had kunnen voorzien dat het coronavirus uitgroeide tot een wereldwijde pandemie. De intelligente lockdown in maart heeft veel van ons gevraagd. Maar ook de harde lockdown waar we nu in zitten. Het was weer schakelen voor iedereen. Nu ook de scholen dicht zijn, vraagt dat veel van leerlingen, leraren én ouders. Scholen doen hard hun best om de kwetsbare leerlingen tijdens deze periode goed in beeld te houden.

Door de lockdown komen ook sociale contacten onder druk te staan. Vooral voor alleenstaanden en ouderen is dit zwaar. En ook voor de jongeren is deze periode lastig. Laten we oog en oor houden voor iedereen. Geef elkaar vooral nu extra aandacht.

We werken met z’n allen zo veel mogelijk thuis, wassen onze handen vaak en dragen mondkapjes waar dat nodig is. De collega’s in de zorg doen wat ze kunnen om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Daar kunnen we niets anders dan respect voor hebben.

Voor de Lingewaardse ondernemers was het een heftig jaar. Toch zag ik veel ondernemerszin, veerkracht en creativiteit. Als burgemeester kan ik het motto ‘wees loyaal, koop lokaal’ alleen maar van harte ondersteunen. Dus haal een maaltijd bij uw favoriete restaurant of bestel uw cadeaus bij een van de lokale winkeliers. Ik ben blij dat het kabinet met steunpakketten de getroffen ondernemers blijft steunen. Als gemeente proberen we u ook zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij kijken we niet naar wat er niet kan, maar juist naar wat er wel kan.

Met het plan ‘Lingewaard herstelt Stap voor Stap’ ondersteunen we met de gelden van het rijk en de provincie ook onze toeristische trekpleisters, zoals Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg. Maar ook onze dorpshuizen en culturele instellingen. We proberen onze verenigingen, zoals sportclubs en muziekverenigingen, te helpen waar dat kan.

In deze nieuwjaarstoespraak kijk ik ook graag met u vooruit naar het nieuwe jaar, naar 2021. Het jaar waarin ook de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.

Het komende jaar werken we met de Omgevingsvisie aan het Lingewaard van de toekomst. Wat willen wij voor gemeente zijn? We hebben u als inwoner hier het afgelopen jaar bij betrokken. Nu zijn het college en de raad aan zet.

Daarnaast hebben we als gemeente een opgave als het gaat om versnelling van de woningbouw. In verschillende kernen hebben we onderzoek gedaan naar de woonbehoefte. Er zijn al verschillende plannen in ontwikkeling. We proberen zo goed mogelijk bij de behoefte aan te sluiten. Dat doen we onder meer door betaalbare woningen te bouwen zodat drie generaties in een kern kunnen blijven wonen. Zowel voor starters als ouderen komen er geschikte woningen. Bij het bouwen van nieuwe wijken is heel belangrijk dat we die goed ontsluiten. We willen zorgen voor goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Komend jaar wil ik de gemeente Lingewaard nog beter op de kaart zetten in het netwerk van de provincie en het rijk. Vanuit Europa is er de Green Deal. Daarmee werken we aan energieneutrale voedselproductie en het terugdringen van voedselverspilling. Met het programma NEXTgarden hopen we een Europese subsidie binnen te halen. In dit programma werken ondernemers, wetenschappers en de overheid samen.

Ook hebben we een grote opgave als het gaat om duurzaamheid: we streven ernaar om als gemeente voor 2050 energieneutraal te zijn. Dit doen we door het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Met het Energieloket helpen we u om ook thuis zo veel mogelijk energie te besparen. Daarnaast maken we goede stappen op het gebied van afvalscheiding. Voor het komend jaar liggen er plannen om de normale straatverlichting te vervangen voor energiezuinige ledverlichting.

Het komende jaar blijven we ook verder investeren in goede zorg voor onze inwoners. We werken aan initiatieven om mantelzorgers nog beter te ondersteunen. Zodat zij hun zorgtaak goed kunnen blijven volhouden. En we houden oog voor onze jeugd en jongeren. Zodat we hen en hun gezinnen zo vroeg mogelijk kunnen helpen.

Ik ben ervan overtuigd dat 2021 een mooi jaar gaat worden. Voor mij persoonlijk wordt dat het jaar waarin ik weer terugverhuis naar onze mooie gemeente. Die heb ik de afgelopen periode herontdekt. Ik ben dol op de dijken en de uiterwaarden. Dus regelmatig stap ik op de fiets voor een mooie tocht door Lingewaard. Dat zal ik ook zeker blijven doen. Ik ben echt trots op onze mooie gemeente! Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe: dat spreekt mij aan. En daar zal ik me de komende jaren ook hard voor maken.

Welnu, het is voor ons allemaal geen makkelijke periode. Er wordt veel van ons gevraagd. Ik ben trots op de veerkracht, flexibiliteit, creativiteit en ondernemerszin van inwoners, ondernemers en verenigingen.

Laten we er met z’n allen het beste van maken. Als we ons aan de maatregelen houden, komt er hopelijk weer meer perspectief. En gaan we weer een periode in waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Tot die tijd maak ik graag digitaal met u kennis. Daarom is er vanaf 2 februari een wekelijks digitaal koffiemoment, elke dinsdag van vier tot vijf uur. Komt u een keer online bij mij op de koffie? Meer informatie vindt u op onze website.

Let op uzelf en op elkaar en blijf gezond. Ik wens u het allerbeste voor 2021!

Nelly Kalfs,
Burgemeester Lingewaard