Ieder van ons ervaart op enig moment in zijn/haar leven wel eens moeilijkheden in het omgaan met anderen of met situaties in het dagelijks leven. Gelukkig gaan deze moeilijkheden vaak vanzelf, of met hulp van uw omgeving, over. Op andere momenten kunt u vastlopen in uw functioneren. Het kan dan waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Praktijk InZicht is de praktijk van Mieke Govers en is gevestigd in Huissen. Binnen de praktijk is iedereen vanaf 18 die vastloopt in zijn denken, handelen of voelen welkom. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bang zijn om fouten te maken, het lastig vinden om ‘nee’ te zeggen, of moeite hebben met tijd voor uzelf te nemen.

Kortdurende, oplossingsgerichte manier van begeleiden
Binnen Praktijk InZicht wordt gewerkt middels integratieve counseling. Integratieve counseling is een kortdurende, oplossingsgerichte manier van begeleiden. U leert om te gaan met uzelf, anderen en situaties waar u in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt, op een manier die bij u past. U bent deskundig over uzelf. U leert dan ook, door middel van zelfonderzoek, uw ‘gebruiksaanwijzing’ kennen, ontwikkelen en toepassen in uw dagelijks leven. U leert stap voor stap, op een praktische wijze omgaan met uw moeilijkheid.

Aan het eind van de begeleiding kent u uw ‘gebruiksaanwijzing’ en kunt u hier op een later moment naar teruggrijpen wanneer u een moeilijkheid ervaart.

Begeleiding tegen een gereduceerd tarief
Op dit moment is Mieke nog in opleiding bij Academie voor integratieve psychotherapie Vesta. Dit betekent dat zij de begeleiding doet onder supervisie en dat de afspraken tegen een gereduceerd tarief aangeboden kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.praktijkin-zicht.nl of contact opnemen via welkom@praktijkin-zicht.nl of 06-11818482