Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn eigendom van de Nederlandse Staat. Daarom moet u het verlies of de diefstal ervan melden bij uw gemeente. Daar kunt u ook een nieuw document aanvragen. De gemeente registreert het verloren of gestolen document in een landelijk systeem. Vanaf dat moment is het document niet meer geldig, ook als u het terugvindt.  De politie is aangesloten op dit landelijk systeem. U hoeft daarom geen aangifte te doen bij de politie van verlies of diefstal van het document.

In het buitenland
Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in het buitenland gestolen of bent u het daar kwijtgeraakt? Als u nog in dat land bent, moet u daar direct aangifte doen bij de politie. U krijgt dan een proces-verbaal. Gaat het om uw paspoort of identiteitskaart, ga dan met het proces-verbaal naar de Nederlandse ambassade of het consulaat. U vult daar een verklaring van vermissing in en krijgt dan een noodpaspoort waarmee u uw reis kunt afmaken. Als u terug bent in Nederland, is dit document niet meer geldig.
U kunt in het buitenland geen nieuw rijbewijs aanvragen. Tot u een nieuw rijbewijs hebt, mag u geen voertuig besturen.

Terug in Nederland
Als u terug bent in Nederland moet u bij uw gemeente de diefstal of vermissing nog een keer melden. U neemt daarvoor het proces-verbaal en het noodpaspoort mee. U kunt daar uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ook laten vernieuwen.

Bron: Politie.nl