Inwoners van Lingewaard kunnen tot en met 21 april meedenken over de plek waar de komende vier jaren een laadpaal kan komen. De gemeente heeft een interactieve kaart gemaakt waarop zo’n 250 locaties zijn aangewezen. Een klein deel van de laadpalen wordt (zonder aanvraag) ‘vooruit’ geplaatst. De rest kan verschijnen als daarvoor een aanvraag binnenkomt. Lingewaard zorgt op deze manier voor een betrouwbaar netwerk van laadpalen en kortere wachttijden bij aanvragen. Bovendien stimuleert de gemeente zo het gebruik van groen vervoer.

De hoeveelheid van 250 plekken is gebaseerd op de verwachte vraag in de komende vier jaar en op een aantal wensen en eisen. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn om een laadpaal neer te zetten en de palen moeten dicht bij de stroomkabel liggen om uitvoerige graafwerkzaamheden te voorkomen. Uitgangspunt is dat iedere inwoner maximaal 250 meter hoeft te lopen. Ook is met parkeerdruk rekening gehouden. Voor een deel wisselen mensen hun auto in voor een elektrische auto. Voor een laadpaal reserveert Lingewaard twee bestaande parkeervakken.

Reageren op voorgestelde locaties
Inwoners kunnen vanaf vandaag tot en met 21 april reageren op de plekken die de gemeente in gedachten heeft voor de laadpaal. Op straat worden de mogelijke plekken volgende week met krijt gemarkeerd; een korte tekst -die door weersinvloeden na verloop van tijd vanzelf weer weggaat- verwijst inwoners naar www.lingewaard.nl/laadpaal. Op deze webpagina staat een link naar een interactieve kaart met daarop de locaties.

Door op een locatie te klikken, krijgen inwoners een formulier. Daarop kunnen zij aangeven waarom die locatie volgens hen geschikt of juist niet geschikt is voor een laadpaal en waar zij -in dat laatste geval- dan liever een laadpaal zien. Reacties zijn anoniem. De gemeente verzamelt en beoordeelt alle reacties. Als dat nodig is, worden locaties aangepast. Het college van B&W stelt de locaties op de kaart uiteindelijk vast.

Behoefte aan laadpalen
Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. En daardoor ook de behoefte aan elektrische laadpalen. De gemeente wil snel kunnen inspelen op de toenemende vraag en heeft daarom nu al in heel Lingewaard locaties bepaald waar in de komende vier jaar laadpalen kunnen komen. Op een klein deel van die locaties (ongeveer vijftien) komen ieder jaar laadpalen zonder aanvraag van een elektrische rijder. Op de andere locaties kan de gemeente een laadpaal plaatsen zodra daarvoor een aanvraag binnenkomt.