Woensdag 18 mei organiseert de R.K. parochie H. Maria Magdalena samen met Stichting Lourdeswerk Lingewaard en het koor Exotherm een Mariaviering in de kerk van Huissen-Stad. Het wordt een prachtige viering met mooie teksten, gebeden en natuurlijk Marialiederen.

Meimaand Mariamaand
De maand mei is in de katholieke kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. In de jaren zestig van de vorige eeuw schrijft paus Paulus VI: “Omdat Maria met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

Samen vieren
Daarom organiseren we ook in onze parochie in de maand mei een Mariaviering. U bent woensdag 18 mei van harte welkom om met ons mee te vieren! De viering begint om 19:00 uur. Na afloop drinken we graag samen nog een kop koffie of thee.