Elk jaar worden tijdens de Lintjesregen in het hele land Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Kent u iemand in Lingewaard die een Koninklijke Onderscheiding verdient? Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u een aanvraag doen tot 1 juni 2020.

Wat is een Koninklijke Onderscheiding?
Een Koninklijke onderscheiding wordt ook wel ’lintje’ genoemd. Het is een onderscheiding in naam van de Koning. Eigenlijk dus een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving. Meestal krijgt iemand een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen maar dit kan ook op een ander (bijzonder) moment.

Wie kan een lintje verdienen?
Iemand die iets heel bijzonders doet voor de samenleving kan een Koninklijke Onderscheiding krijgen.

Vrijwilligers die zich inzetten, op het gebied van sport, kunst, cultuur enz. kunnen een lintje verdienen.
Ook iemand die een betaalde baan op een heel bijzondere manier invult, kan een onderscheiding krijgen. Bijvoorbeeld door dingen te doen die veel verder gaan dan wordt verwacht in zo’n functie. Die activiteiten moeten dan niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of instelling waar iemand werkt. Ze moeten ook goed zijn voor de samenleving.
In het Nederlandse decoratiestelsel zijn bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties erg belangrijk. Er moet dus sprake zijn van aantoonbare buitengewone verdiensten op verschillende maatschappelijke terreinen over een lange periode.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Wilt u voor iemand in Lingewaard een Koninklijke Onderscheiding aanvragen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Marjo Wemmers van het team Representatie. Dit kan via het telefoonnummer
(06) 29 34 51 97 (maandag t/m donderdag) of door een email te sturen naar m.wemmers@lingewaard.nl. Zij kan u vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan.

Waar kunt u het aanvraagformulier vinden en hoe moet u het inleveren?
U kunt het formulier hier downloaden. Sla het formulier na invullen op en mail naar m.wemmers@lingewaard.nl.mIn verband met het Coronavirus vragen wij u om het aanvraagformulier digitaal aan te leveren.

Lever de aanvraag op tijd in!
De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen.

Is het de bedoeling dat de burgemeester de onderscheiding uitreikt tijdens de Lintjesregen voor Koningsdag 2021? Dan moet u de aanvraag inleveren vóór 1 juni 2020.
Gaat het om een uitreiking tijdens een ander moment? Dan moet u de aanvraag minimaal zes maanden daarvoor insturen.
De behandeling van een aanvraag
De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente laat u het resultaat van het voorstel weten.

Wilt u meer informatie?
Meer informatie vindt u onze pagina over Koninklijke Onderscheidingen. Of neem contact op met Marjo Wemmers. Dat kan via telefoonnummer (06) 29 34 51 97 (maandag t/m donderdag) of stuur een mail naar m.wemmers@lingewaard.nl.