Stichting Welzijn Lingewaard is op zoek naar 12 enthousiaste inwoners van Lingewaard, met het hart op de juiste plaats,  die zich als vrijwilliger willen inzetten als Lingewaardse ouderenadviseur. Elke adviseur helpt inwoners op (hoge) leeftijd door middel van een genoten training én uiteraard met zijn/haar eigen levenservaring. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld vertellen wat er zoal te doen is in de eigen woonomgeving. De adviseurs kennen immers de verenigingen of het buurthuis in de kern. Ze zijn op de hoogte van het reilen en zeilen in de woonkern en zijn getraind in de omgang met ouderen. Spreekt u dit aan? Meld u zich dan snel aan!

Eind oktober vinden intakegesprekken hiervoor plaats om verwachtingen te bespreken en samen te kijken of de functie bij u past.  En in november volgt er een gratis training. Aan bod komen onder andere: de mogelijkheden waar senioren gebruik van kunnen maken en hoe een ouderenadviseur hen daarbij kan ondersteunen. Daarnaast zal het gaan over de leefwereld van senioren én zullen praktische vaardigheden -zoals gesprekstechnieken en luistervaardigheden- geoefend worden.  Dit alles onder de bezielende begeleiding van twee trainers, acteurs en gastsprekers. Na de doorlopen training wordt u ingezet en ondersteund door Stichting Welzijn Lingewaard, die hierin nauw samenwerkt met het Senioren Netwerk Lingewaard.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw en wordt mede ondersteund door SpectrumElan: een Gelderse adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken.

Interesse? Meld u zich aan via: meldpunt@swlingewaard.nl. Bel voor meer informatie Rita Spikker via 088-2552550.