Wethouder Helga Witjes is door haar partij, de VVD, voorgedragen als lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Helga Witjes is hiermee beoogd opvolger van Christianne van der Wal die op 10 januari minister voor Natuur en Stikstof werd. Burgemeester Nelly Kalfs: “Helga is een betrokken, ervaren en deskundig bestuurder. Een echte aanwinst voor de provincie Gelderland. We zijn er trots op dat de nieuwe beoogd gedeputeerde uit Lingewaard komt. Namens het college wensen we Helga veel succes!” Wethouder Johan Sluiter: “Wij gaan Helga, haar inzet en enorme kennis missen. Als collega én als gewaardeerd lid van ons college. Natuurlijk zijn we erg blij voor haar en gunnen we Helga van harte deze prachtige kans!” 

Acht jaar ingezet als wethouder 
Helga Witjes begon als gemeenteraadslid tussen 2010 en 2014. Vanaf 2014 is zij wethouder in Lingewaard. Vanaf 2018 is ze daarnaast ook eerste locoburgemeester. Ze stimuleerde inwonersinitiatieven in alle kernen en wist Lingewaard Doet tot een succes te maken. Ze zette zich met succes in om de financiën van de gemeente op orde te krijgen. En maakte zich hard voor ondernemers. Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs kwam er een groot budget beschikbaar om onderwijsgebouwen te gaan vernieuwen. Ze speelde een belangrijke rol in de regionale samenwerking in de Groene Metropoolregio. 

Later meer bekend over wethouderspost Lingewaard 
Als Provinciale Staten met de voordracht van Helga Witjes instemt, wordt zij 2 februari 2022 geïnstalleerd als gedeputeerde. De VVD Lingewaard laat nog weten of en hoe ze de wethouderspost tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in willen vullen.