Persbericht gemeente Lingewaard.
Gemeente Lingewaard heeft een visie opgesteld voor het netwerk van elektrische laadpalen in de openbare ruimte. Het college legt deze conceptplannen ter inzage. Het gebruik van elektrische voertuigen neemt sterk toe. De gemeente stimuleert inwoners gebruik te maken van elektrische voertuigen en stelt hiervoor faciliteiten beschikbaar. Samen dragen zij op die manier bij aan een duurzamer Lingewaard.

Aanvragen laadpaal
De aanpak maakt een basisnetwerk van laadpalen in de gemeente mogelijk. Inwoners die geen eigen oprit hebben, kunnen zo’n paal kosteloos aanvragen. De gemeente versnelt het proces van aanvraag tot plaatsen in de publieke ruimte en maakt afspraken met exploitanten van laadpalen. Op een enkele strategische locatie plaatst de gemeente zelf.

Beschikbaarheid parkeren
Gemeente Lingewaard heeft regels opgesteld voor het parkeren van elektrische auto’s. Zo kunnen inwoners goed gebruik maken van de laadpalen en de laadplekken. Hoe beter gebruikers deze benutten, hoe lager de parkeerdruk.

Wethouder Duurzaamheid, Aart Slob: “Door de opkomst van elektrisch rijden neemt de vraag naar laadpalen en laadplekken toe. We zitten nu in een overgangsfase. Automobilisten van elektrische voertuigen moeten er zeker van zijn dat zij hun auto in Lingewaard kunnen opladen. Daarom is het belangrijk dat deze parkeerplekken zoveel mogelijk beschikbaar zijn. We geven hierbij inwoners zelf de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het om de beurt gebruiken van laadpalen.”

Landelijke en regionale aanpak
Dit beleid voor laadinfrastructuur volgt op de landelijke en regionale aanpak vanuit het Klimaatakkoord. Hiervoor heeft gemeente Lingewaard meegedacht in een kopgroep van gemeenten in een pilot met de provincies Gelderland en Overijssel. Lingewaard blijft betrokken om vernieuwingen in elektrisch laden mee te nemen in de aanpak.

Meningen zijn welkom
In de visie staat wat de kaders zijn om de toenemende behoefte aan laadpalen in de omgeving in te passen. In het beleid voor plaatsen staat hoe de gemeente dat doet en wat daarbij de verantwoordelijkheid is van de gebruikers van laadpalen. Inwoners kunnen hierop reageren. De beleidsnota ligt van 10 maart tot en met 20 april ter inzage: online op samen.lingewaard.nl of fysiek bij de receptie van het gemeentehuis (op afspraak).