Het Zilverhuus in de wijk de Zilverkamp in Huissen is sinds mei 2022 dé plek waar inwoners terecht kunnen met hun vragen op het gebied van welzijn. Er worden veel verschillende en veelzijdige activiteiten georganiseerd. En elke dinsdagmiddag zijn er verschillende professionals beschikbaar voor hulp en ondersteuning tijdens het open inloopspreekuur. Stichting Welzijn Lingewaard faciliteert het ParticipatiePunt, bestaande uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun “huiskamer”. En zij worden daarin bijgestaan door professionals van onder meer MEE Gelderse Poort, WaardWonen en Rijnstad.

Anne Schonewille (MEE Gelderse Poort): “Doordat we tegelijkertijd aanwezig zijn kan ik sneller en gemakkelijker doorverwijzen. Dit werkt drempelverlagend voor de inwoner. Voor mezelf geldt dat het ook rust geeft. Ik denk nu vaker, oh, ik wacht wel even met bellen want ik spreek Rijnstad of Waardwonen wel in Het Zilverhuus. Een mooi voorbeeld van het drempelverlagende is dat ik al met Rijnstad op huisbezoek ben gegaan. De inwoner kwam met zijn vraag naar het spreekuur en we konden meteen een gezamenlijk bezoek inplannen”.

Peter Spaan (WaardWonen) geeft aan dat hij vooral waarde hecht aan het intercollegiale overleg. Dat doe je minder graag en minder snel per telefoon. Het is juist prettig om even bij elkaar te gaan zitten en met elkaar mee te denken. “Soms kom ik huurders tegen die overlast veroorzaken. Autisme kan hierbij een rol spelen; ik kan dan Anne om advies vragen. Hoe kunnen we hiermee omgaan, hoe reageer je als consulent?”

Nara Hovhannisyan (Rijnstad Maatschappelijk Werk) ontving een inwoner op het spreekuur die in een scheiding lag en in gesprek met Peter kwam ze meer te weten over de werking van urgentie. Peter kon haar koppelen aan een verhuurmedewerker zodat zij kon sparren over de situatie van de inwoner.

Paola Woelders (Rijnstad Maatschappelijk Werk): “Tijdens een inloopspreekuur kwam een man van AOW-gerechtigde leeftijd binnenwandelen met een vraag over zijn huurwoning. Voorheen kreeg meneer dan informatie mee, een nieuwe afspraak ofwel werd hij doorgestuurd naar een ander kastje. Nu kon ik meneer doorverwijzen naar mijn collega die ook aanwezig was op de locatie. Top! Meneer kreeg gelijk antwoord op zijn vraag en liep tevreden weg. Dus tijdswinst voor de burger!”

Samen een vraagstuk van een inwoner behandelen zorgt voor sneller schakelen, korte lijntjes en rust voor de professional. De aanwezigheid van Stichting Welzijn Lingewaard maakt dat het voorliggende veld goed vertegenwoordigd is. Samen staan ze sterker en de inwoner profiteert ervan: korte lijnen, minder doorverwijzingen. Tijdwinst voor iedereen.
Wilt u meer weten? Op dinsdag tussen 13.30 en 15.30 bent u van harte welkom in het Zilverhuus, Wagenweg 12 c Huissen. Mailen of bellen kan natuurlijk ook: PPHuissenEnAngeren@swlingewaard.nl telefoonnummer: 0613854908 ( tijdens spreekuur bereikbaar)