Persbericht gemeente Lingewaard

Dit jaar reiken wij voor de achtste keer de monumentenprijs uit. De monumentenprijs van 2020 heeft betrekking op een prestatie in 2019. Kanshebbers zijn eigenaren van monumenten of organisaties die zich bezig houden met monumenten en/of landschapsbeheer.

Monumentenprijs blijk van waardering
De gemeente reikt de monumentenprijs uit om te laten zien dat zij monumenten voor inwoners en bezoekers van Lingewaard belangrijk vindt. Zij bedankt de eigenaar of beheerder van een pand met historische waarde. Deze zorgde er in 2019 voor dat het bouwwerk is gerestaureerd of dat verval werd voorkomen. Ook mensen die op een andere manier een belangrijke bijdrage leverden aan het behoud van monumenten in Lingewaard komen voor de prijs in aanmerking.

Aanmelden Monumentenprijs voor 29 juni 2020
Mensen kunnen zichzelf of iemand anders opgeven. Stuur voor 29 juni 2020 een mail naar Joop de Blecourt via j.blecourt@lingewaard.nl met daarin:

Een korte, krachtige omschrijving van de werkzaamheden in 2019
de reden waarom deze persoon de prijs moet krijgen,
een aantal foto’s
Wij bespreken de aanmeldingen met de erfgoeddeskundige van het Gelders Genootschap. Nominatie vindt plaats op basis van dit advies.

Uitreiking half september
De prijs bestaat uit een geldbedrag en een kunstwerk van een lokale kunstenaar. Wij reiken de prijs een week voor de Open Monumentendagen uit. Tijdens deze dagen op 12 en 13 september kunnen mensen dan kennis maken met de winnaar en genomineerden.