De beoogde coalitiepartijen LBL, VVD, CDA en PvdA hebben vandaag in het gemeentehuis in Bemmel hun coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd onder de titel ‘Samen kunnen we veel aan’. 

De coalitiepartijen spreken in het akkoord van ‘onzekere tijden’, zo net na de coronacrisis, middenin de oorlog in Oekraïne en aan de vooravond van teruglopende overheidssteun. “Het resultaat is een realistisch akkoord met ruimte voor creativiteit, inwonersinitiatieven en duidelijke keuzes”, zegt Johan Sluiter van LBL, de grootste partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

In het coalitieakkoord geven de beoogde coalitiepartijen op sommige punten heel concreet aan wat zij de komende vier jaar willen doen, terwijl zij op andere vlakken vooral de uitdagingen benoemen waar zij samen met inwoners en ondernemers mee aan de slag moeten. “Het roer gaat niet volledig om; veel dingen gaan al goed, die zetten we voort”, aldus Sluiter. 

De partijen benoemen in het akkoord vier uitgangspunten: 

Financieel gezond 
Om gemeente Lingewaard financieel gezond te houden, moet het gemeentebestuur de komende jaren inventief en voorzichtig zijn. En kiezen waar zij het geld aan uitgeeft: “Niet alles kan en niet alles kan meteen”, staat er in het akkoord.

Werken vanuit de bedoeling
De partijen willen niet zozeer kijken naar de dwingende regels maar naar het doel dat zij met inwoners willen bereiken. De partijen denken dat de Omgevingswet ruimte biedt voor meer initiatief van inwoners en ondernemers.

Sterke sociale basis
De partijen vinden het belangrijk dat de gemeente een fijne woon- en leefomgeving kan blijven bieden. Zij willen de ideeën en initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld in wijk- of dorpsontwikkelingsplannen, verbinden aan gemeentelijke opgaven.

Verbinding inwoner en gemeente
De partijen willen dat Lingewaard voorop loopt met de manier waarop de gemeente omgaat met participatie en inspraak. Bijvoorbeeld door vaker in gesprek te gaan en afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheden.

De partijen werken de uitgangspunten in het coalitieakkoord uit in vijf thema’s:

  • Wonen, werken en leren
  • Veiligheid, leefbaarheid en gezondheid
  • Beleving en beweging
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Klimaat en energie

Het coalitieakkoord staat op www.lingewaard.nl.

De vier beoogde wethouders die met de burgemeester het college gaan vormen: Johan Sluiter (LBL), Nick Hubers (VVD), Aart Slob (CDA) en Maarten van den Bos (PvdA). Bespreking van het coalitieakkoord en benoeming en installatie van de wethouders gebeurt tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 mei.