Overweeg je wel eens of pleegouderschap iets voor jou is? Of wil je steun geven aan een ander gezin uit jouw buurt? Kom op dinsdag 7 juni naar de informatiebijeenkomst in kasteel De Kinkelenburg in Bemmel.

Voor Jamie zoeken we een weekendpleeggezin. Zo kan zijn mama, die er alleen voor staat, even voor zichzelf zorgen. En heeft Jamie eens in de twee weken een fijne plek van waar hij kan voetballen en spelen. Ook een steungezin in de buurt kan voor sommige kinderen een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld voor een middag opvang in de week.

In de coronatijd hebben zich té weinig nieuwe pleegouders en steungezinnen aangemeld, en dat begrijpen we! Maar nu wordt het nijpend voor deze kinderen. In de gemeente Lingewaard zijn we dan ook hard op zoek naar pleegouders en steungezinnen die iets voor een kind willen betekenen.

Informatiebijeenkomst dinsdag 7 juni
De informatiebijeenkomst op dinsdag 7 juni is van 20.00 tot 21.30 uur in kasteel De Kinkelenburg, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Van ervaren pleegouders en steunouders hoor je alles over Buurtgezinnen en deeltijd, crisis- en voltijd pleegzorg. Mail voor meer informatie en aanmelden naar Gwen of Janet via: g.kemperman@entrealindenhout.nl en janet@buurtgezinnen.nl.