Op initiatief van de gemeente Lingewaard is, in samenwerking met de Historische Kring Huessen, op zaterdag 12 maart een informatiepaneel over de geschiedenis van de Helmichstraat onthuld. 

Het paneel met de titel Van Zandweg tot Helmichstraat besteedt aandacht aan de geschiedenis van het gedeelte van de Helmichstraat waar ooit het gebouw van de Volksbond, de villa De Altena, het latere gemeentehuis en het eerste verzorgingscentrum Sancta Maria stonden. Centraal op het paneel staat het beeld van St. Jozef, dat oorspronkelijk in de gevel van het gebouw van De Volksbond stond. Dit beeld is het enige, dat nog herinnert aan de periode waarin zowel De Volksbond, de villa De Altena / het gemeentehuis als het vroegere Sancta Maria beeldbepalend waren voor deze zijde van de Helmichstraat. De smaakvolle vormgeving van het paneel werd verzorgd door Frank Jeurissen Graveertechniek.

Na een lezing door Jan Zweers in De Buitenpoort over de geschiedenis van de Zandweg, die vanaf ongeveer 1910 de Steenstraat werd genoemd en in of kort na 1938 Helmichstraat ging heten toog een klein gezelschap naar de overkant van de straat waar de onthulling van het paneel werd verricht door wethouder Theo Janssen. Hij werd hierbij geassisteerd door voorzitter Emile Smit en vice-voorzitter Jan Zweers van de Historische Kring Huessen. 

Wethouder Theo Janssen liet desgevraagd weten, dat wat hem betreft in de komende jaren op meer plaatsen panelen in de gemeente Lingewaard zullen worden geplaatst die aandacht besteden aan het cultuurhistorische verleden van markante punten in de afzonderlijke kernen.

Foto: © Foto van Eimeren