Tijdens de afgelopen carnavalsdagen bezochten Ziene Dors’lustige Hoogheid Prins Gabri D’n Getapte Boezenier, Prinsevrollie Nikki en Isa en hun gevolg van ‘De Kraonige Zwaone’ uit Huissen traditiegetrouw de jongsten en de oudsten in Huissen. Dit jaar waren dat Lauren Derksen (3 weken), Maex Schut (2,5 weken), Riek Arnts-Wachtendonk (98 jaar) en Hannes Kelle (94 jaar).

De twee jonge ‘krössels’ kregen van de Hoogheid en zijn dames een gegraveerde spaarpot, waarmee hen een rijk, gezond leven is toegewenst. Dat ze in liefde en geluk op mogen groeien in hun mooie Huissense omgeving. En natuurlijk in de toekomst maar mogen meedoen aan het Huusses’ carnaval.

Riek Arnts is met haar 98 jaar een krasse en fitte dame. Deze ‘echte Huussese’ woont nog zelfstandig en was blij verrast door het carnavaleske hoge bezoek. Samen met haar man Piet stond zij vooraan bij het ontstaan van de eerste Huissense carnavalsvereniging (De Foekepot, red.). Riek kreeg een krentenbrood en een ‘fleske Boldood’ (4711); ‘sterk water’ voor een sterke vrouw.

Tot slot werd het gevolg evenzo hartelijk ontvangen in de met familie gevulde woonkamer van Hannes Kelle. Hannes tikt komende maand bij leven en welzijn de 95 jaren aan. Hannes verscheen in vrolijke kiel en met op zijn hoofd trots de steek van carnavalsvereniging ‘De Blauwe Engel’. De vereniging waar hij jaren lid van was totdat deze ophield te bestaan. Hannes werd gefeliciteerd met een krentenbrood en een fles jenever. Want ook voor zo’n sterke man was er ‘sterk water’.

Foto’s: Tom Levels, De Kraonige Zwaone Huissen