Huissense Laura Neijenhuis (28) is kandidaat voor de Tweede Kamer: “Met mijn energie, enthousiasme en kennis hoop ik het verschil te maken”

Laura Neijenhuis uit Huissen heeft zich vol enthousiasme verkiesbaar gesteld voor de Tweede Kamer. Ze staat op de advieslijst van D66 op dit moment op plaats 64, maar tijdens de interne verkiezingen die nog volgen (tussen 19 november en 1 december) hoopt zij een hogere plek te bemachtigen. “Ik hoop dat men mijn ervaring en energie graag terug ziet in de Tweede Kamer”. De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats op 17 maart 2021.

Geboren en getogen in Huissen, maar woont sinds enkele jaren in Rotterdam. “Na mijn studie geografie bracht mijn eerste baan me naar Rotterdam, maar Huissenaar blijf je toch in hart en ziel.” Neijenhuis heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is jarenlang actief geweest bij de Huissense vereniging Scouting Dannenburcht. “Als Scout ben ik opgegroeid met waarden als samenwerken en doorzetten, actief bijdragen aan de samenleving en op een duurzame manier omgaan met de natuur. Dat zijn nog steeds waarden die ik met me meedraag. Daarom wil ik graag jou vertegenwoordigen in de Tweede Kamer en bijdragen aan het Nederland van morgen.”

Neijenhuis woont sinds 3 jaar in Rotterdam. Daar is zij in maart 2019 verkozen als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. “Het was een grote verrassing toen ik met ruim 8000 voorkeursstemmen ineens werd gekozen.” In de provincie houdt ze zich met name bezig met de vraagstukken rondom energie en milieu, waarin zij met haar ervaring rondom de Omgevingswet ook met name aandacht vraagt voor de participatie van inwoners en keuzes vastleggen in ruimtelijk beleid.

In de Tweede Kamer zou Laura Neijenhuis graag de portefeuilles Klimaat en energie, Ruimtelijke ordening, Emancipatie en Jeugd en jongeren op zich nemen. “De grote opgaven van onze tijd wachten niet op ons, of we het nu over het klimaat of sociale ongelijkheid hebben. Daarvoor moeten we onze stem laten horen en werken aan integrale oplossingen. Daar wil ik als Tweede Kamerlid aan bijdragen.” Zij zet zich ondermeer in voor het versnellen en betaalbaar maken van de energietransitie, het opnieuw inrichten van een ministerie voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu en een nationale planologie dienst, en het actief betrekken van alle groepen in de samenleving met nadruk op jongeren. “Door een gezonde, duurzame, toegankelijke en fijne leefomgeving te realiseren voor iedereen,  zorgen we dat voor niemand de drempel te hoog is om in hun volle kracht mee te doen aan de samenleving”.

Begin december wordt de definitieve kandidatenlijst van D66 bekend gemaakt.