In aangepaste vorm hebben we op 23 oktober onze jubilarissen gehuldigd. Normaal gesproken vind dat altijd plaats op Beloken Pasen, de oprichting dag van de gilden, maar dat zat er dit jaar en vorig jaar helaas niet in. In het rijnstede gebouw werden de jubilarissen en hun familie leden ontvangen. Uiteraard ontvingen ze eerst de vendelhulde. Daarna werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Voor het jaar 2020 waren dat Bert Bouwmeister 50 jaar lid, Martien Berendsen 50 jaar lid, en Ed Bosman 25 jarig lid. Voor dit jaar 2021 waren het Harry Berendsen 50 jaar lid, en Raymond Stijnen 25 jaar lid. Na de huldiging en toespraken werd nog genoten van een koud buffet. Oude herinneringen werden opgehaald, laten we hopen dat we volgend jaar weer op de normale manier onze gildendagen kunnen vieren.