Deze zomer is het precies 100 jaar geleden dat er in Huissen een tweede parochie werd gesticht: De HH. Martelaren van Gorcumparochie. Hoewel deze parochie voor het overgrote deel uit de parochie van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen voortkwam, en maar een kwart uit de St. Donatusparochie van Bemmel, werd er toch een kapelaan uit Bemmel tot bouwpastoor benoemd, te weten: Arie van Wijk. Het zou hem lukken om in vier jaar tijd een kerk, een pastorie en een school te laten verrijzen op Het Zand. Helaas werd de rijk versierde kerk door de oorlogshandelingen zo zwaar beschadigd dat er na de oorlog een geheel nieuwe kerk moest worden gebouwd onder leiding van dezelfde bouwpastoor van Wijk.

Dat als patroonheiligen voor de HH. Martelaren van Gorcum werd gekozen is niet vreemd te noemen. Het jaar 1922 was immers het 350-jarig jubileum van deze Hollandse Martelaren. In 1572, aan het begin van de tachtigjarige oorlog werden 19 geestelijken uit Gorcum en omstreken door de geuzen omgebracht in een turfschuur in Brielle. Zij hadden hun geloof in  de Eucharistie en de trouw aan de paus van Rome niet willen opgeven. Deze vasthoudendheid in het geloof inspireert mensen tot op de dag van vandaag.

De ‘Zandse’ parochie heeft in de afgelopen honderd jaar veel betekend voor mensen. Veel werd er gevierd zo blijkt onder meer uit het uitgebreide fotoarchief van de parochie. Vijftig jaar geleden werd de Umdracht-processie deels ook op het Zand gelopen.  Nu zijn we weer 50 jaar verder. De Zandse kerk is geen parochiekerk meer en veel van de vroegere kerkelijke structuren zijn verdwenen. Maar het geloof is niet verdampt en daarom gaan wij dit eeuwfeest vieren met een feestelijke eucharistieviering en wel in de openlucht.

De Openluchtmis op zondagmorgen 10 juli begint om 10.00 uur en wordt gehouden op het plein tussen het gemeenschapshuis en Scoutinggebouw aan de Van Wijkstraat in Huissen. Pastoor Karel Donders en de emeritus-pastoors Gerard Peters en Wim Holterman gaan voor in de Eucharistie die wordt opgeluisterd door het koor Exotherm en muziekvereniging ‘de Volharding’. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn voor jong en oud.

Extra parkeergelegenheid is er op het tegenovergelegen schoolplein van IKC Het Sterrenbos.

Iedereen is van harte welkom!