Afgelopen donderdag was de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze samenstelling. Komende week kiezen de inwoners van Lingewaard een nieuwe gemeenteraad. In deze laatste raadsvergadering kwam dankzij D66 op de valreep nog één onderwerp op tafel; de hondenbelasting. Een onderwerp dat al vele jaren in de partijprogramma’s van de meeste partijen staat. Toch betalen hondenbezitters nog steeds jaarlijks deze hopeloos achterhaalde belasting.

Ook dit jaar staat het afschaffen van de hondenbelasting in bijna alle verkiezingsprogramma’s. De lokale stemwijzer laat mooi zien hoeveel partijen voor afschaffen zijn, een overduidelijke meerderheid. “Laten we nu dus maar eens echt aan de slag gaan met dat afschaffen en direct doorpakken. Wachten op een goed moment na de verkiezingen hebben we al te vaak gedaan.”, zegt lijsttrekker Léon Dekkers van D66 Lingewaard.

“De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient nauwelijks een doel. Veel van het belastinggeld gaat op aan bureaucratie, interne kosten en daarnaast vooral aan de heffing en controle van de belasting. Daarmee gaat het geld dus helemaal niet naar daar waar het voor bedoeld is, voorzieningen voor de hond en opruimen van de uitwerpselen. “Heeft u de poepzuiger wel eens gezien, het is en blijft een goed bewaard geheim.” Legt Dekkers uit.

“Het heffen van een speciale belasting heeft al lang geleden bewezen niet effectief te zijn tegen de overlast. Honden zijn vooral ook leuk gezelschap die zorgen dat veel baasjes voldoende bewegen en sociale contacten hebben tijdens het rondje.”

Aan het begin van de raadsvergadering diende D66 een motie in om de afschaffing van de hondenbelasting in de begroting van de gemeente te verwerken. De motie werd mede ingediend door de fracties van SP, PvdA en Lingewaard.NU. Bij stemming bleken alleen Lokaal Belang Lingewaard en B06 tegen.
Het nieuwe college, met daarin hopelijk D66 Lingewaard, mag dus na 16 maart werk gaan maken van de afschaffing vanaf 2023.