De cijfers van de coronapandemie blijven helaas verontrustend. Het stadsmuseum Hof van Hessen blijft daarom, uit voorzorg, langer tijdelijk dicht.

Toch kunt u ook nog op andere manieren van Huissens historie genieten
Zo is op de website van de HKH veel over Huissens historie te lezen én te zien: www.huessen.nl. En wat dacht u van een goed boek? Op de site kunt u veel mooie boeken over Huissen vinden. Verder staan daar ook artikelen op als bijv. een zwanenbeeld of lepeltje met een zwaan. Klik hiervoor op www.huessen.nl, dan op museum en vervolgens op museumwinkel en webshop.

Verder is onlangs het tijdschrift Mededelingen nr.5, 2020 van de Hist. Kr. Huessen verschenen. Inlichtingen over de verkrijgbaarheid: museum@huessen.nl.

Wanneer het museum weer open kan gaan zal via de website en het Gemeentenieuws te zijner tijd worden gecommuniceerd.