Persbericht gemeente Lingewaard

Op 18 juni 2020 wordt weer wit- en bruingoed opgehaald. Elektrische apparaten halen wij twee keer per jaar gratis op. Eerder deden we dit in januari 2020.

Wit- en bruingoed eerst aanmelden
Wilt u dat wij wit- en bruingoed op 18 juni bij u ophalen? Dan moet u het volgende doen:

Geef uw aanvraag uiterlijk twee werkdagen voor de inzameldag aan ons door. Dit kan alleen met uw DigiD.
Zet het wit-en bruingoed op 18 juni voor 7.30 uur voor uw huis aan de straat.

Meer informatie
Op onze pagina over grofvuil, wit- en bruingoed vindt u meer informatie.