Twee dagen moest de raad wachten op de informatienota over de mogelijkheid van aankoop van extra gronden voor het bouwplan Zandsestraat in Bemmel. Op donderdag 24 februari werd deze eind van de middag vrijgegeven. Tekst met plaatjes maar zónder legenda. Omwonenden werden diezelfde avond ingelicht. Daar kwam de aap uit de mouw. Pal tegen de dijk was een flat ‘verstopt’ in de tekening. Van maar liefst 4 of meer verdiepingen, aldus omwonenden.

GroenLinks vraagt zich af waarom de raad niet volledig wordt ingelicht.

Naar aanleiding van de bouwplannen Zandsestraat Bemmel ontving de raad op 24 februari om 17 uur een informatienota van het college. 

In deze informatienota werd gewag gemaakt van de mogelijke aankoop van  twee percelen. De stedenbouwkundige had gelijk maar vast de bestemming van deze percelen ingetekend. Zichtbaar was dat er op die extra grond vele parkeerplaatsen getekend waren. Waarom juist daar was niet uit de plannen op te maken.

Inge Sloot: “Bij bestudering van de kaartjes op deze nota valt het op dat er veel parkeerplaatsen zijn gesitueerd tegen de dijk. Een vermoeden rijst…het zal toch niet een flat zijn?! Maar waarom staat dat er dan niet?”

Navraag bij inwoners die in de avond van 24 februari zijn bijgepraat bevestigt deze veronderstelling. Zelfs een gebouw van minstens 4 woonlagen hoogte, pal aan de dijk is hier geschetst. 

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat bij bekendmaking van de collegestukken en een informatienota aan de raad met geen woord over een flat, appartementengebouw of gestapelde bouw wordt gerept.

Al eerder stelde GroenLinks vragen over de bouw aan de Zandsestraat in Bemmel pal tegen Natura 2000 gebied. In een gebied dat  landschappelijke waarde heeft en onderdeel is van landschap Gelderse Poort. 

GroenLinks vraagt zich af waarom er geen legenda bij het stuk is gevoegd, die in één oogopslag voor duidelijkheid had gezorgd. De informatienota van het college om de raad te informeren zorgt voor meer voor verwarring dan verheldering. Of sorteerde het college al voor om het verzet van Bemmel tegen hoogbouw in het buitengebied nog niet bekend te maken? 

En natuurlijk: Zouden degenen die positief over dit plan waren dit nog steeds zijn, als dit vooraf bekend was? GroenLinks is het in ieder geval niet.

Dit is een persbericht van GroenLinks Lingewaard