Tijdens de raadsvergadering van 4 november stemde de Lingewaardse gemeenteraad in met een lening van 200.000 euro met een looptijd van twintig jaar voor De Minkhof. Daarmee blijft het beleef- en ontmoetingscentrum, tot tevredenheid van de SP, zo goed als zeker behouden voor de senioren.

De Minkhof in Bemmel is een ontmoetingsplaats voor senioren uit Lingewaard en omgeving. Mensen kunnen er terecht voor een gezellig praatje, om activiteiten te ondernemen of samen te eten. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de vrijwilligers terecht trots op zijn. Daarbij biedt de Minkhof een vorm van dagbesteding aan mensen ter voorkoming van vereenzaming.

Enige tijd geleden heeft de eigenaar van de in 2014 geopende Minkhof aangegeven, het pand te willen verkopen. De Stichting van De Minkhof is in de gelegenheid gesteld om het pand en de omliggende gronden aan te kopen. Daartoe is zij in overleg gegaan met haar fondsen, sponsoren en partners om samen tot het benodigde bedrag te komen om De Minkhof te behouden. Ook zijn de vrijwilligers van De Minkhof gestart met een crowdfundingsactie, om zo zelf ook een steentje bij te dragen. Dankzij de gemeentelijke lening is het vrijwilligersinitiatief erg kansrijk wat meer donateurs aantrekt.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘De SP vindt het geweldig dat de vrijwilligers alles op alles stellen om De Minkhof voor senioren te behouden. En we vinden dan ook dat de gemeente een rol behoort te spelen in het behoud van De Minkhof omdat deze een belangrijke functie vervult voor vele ouderen. Daarom heeft de SP eerder al bij het college stevig aangedrongen op de nodige hulp. Ook het college bleek bereid om De Minkhof te hulp te schieten waardoor wij zelf geen voorstel in de raad hoefden in te dienen. Dat klinkt mooi maar we moeten er wel voor oppassen dat het college de activiteiten van De Minkhof niet als algemene voorziening wil gebruiken waardoor inwoners voor lichte dagbesteding geen beroep meer kunnen doen op de Wmo. De SP zal dit nauwlettend in de gaten houden. Voor nu zijn we vooral blij met hulp vanuit de gemeente voor De Minkhof. En rest ons om de vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet wat er hopelijk toe leidt dat dit mooie beleef- en ontmoetingscentrum voor senioren nog heel lang zijn belangrijke functie mag en kan vervullen.’

Geld voor sociaal beleid moet naar sociaal beleid
Tijdens dezelfde vergadering werd het voorstel van het college om het overschot aan geld bedoeld voor het sociaal domein af te laten vloeien naar de algemene middelen besproken. Aangezien de zorgvraag naar verwachting gaat stijgen diende de SP een voorstel in om het overschot voor het sociaal domein te behouden door het te reserveren. Helaas werd dit SP voorstel door de andere partijen verworpen. Claassen: ‘De SP is van mening dat geld bedoeld voor sociaal beleid ook daar aan besteed moet worden en niet ingezet mag worden om er andere zaken voor te regelen. Helaas denkt de rest daar anders over. Wanneer we straks met een tekort geconfronteerd worden dan willen dezelfde partijen de pot niet aanvullen maar kiezen ze er voor om de zorgvoorzieningen verder te verschralen. En zo wordt de zorg elke keer weer een stukje afgebroken. De SP blijft zich daar tegen verzetten en inzetten voor voldoende investeren in de zorg. Dat we daar in tegengewerkt worden motiveert onze inzet voor goede zorg nog eens extra. De zorgbehoevenden en de mensen die hen verzorgen kunnen op de inzet van de SP rekenen!’

Voor meer SP nieuws www.lingewaard.sp.nl

Dit is een persbericht van de SP Lingewaard.