Gebedskring OLV van Renkum
Op zondagmiddag 23 oktober 2022 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaats,
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, al eeuwen vereerd als de Vrouwe van Gelderland.
Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom!
Kosten deelname: vrijwillige bijdrage.
Vervoer: op eigen gelegenheid.
Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigente mevr. Regina Witte Koppen uit Zevenaar e.o.
Hoofdcelebrant is kapelaan Bart Theunissen, rector van bezinningshuis Emmaus.
PROGRAMMA 14.00 u- 16.00 u:
14.00 uur : bloemenprocessie + rozenkransgebed in de bedevaartskerk
14.30 uur: feestelijke eucharistieviering
15.45 uur: Lof
16.15 uur: gezellige ontmoeting met versnaperingen
Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie: ( dan om 13.45 uur aanwezig zijn in de sacristie)
Foto: parochiearchief: pelgrims vanuit de Betuwe in 1923 op weg naar Maria’s bedevaartsoord Renkum