De afgelopen week kwamen er tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van ‘De Siep’ restanten van oude muurwerken bloot te liggen. Direct deden allerlei verhalen de ronde: het zouden restanten van de oude stadswal zijn, delen van een joods kerkhof en er werd zelfs geopperd dat de muurwerken afkomstig zouden zijn uit de Romeinse tijd.

Niets blijkt echter minder waar. Volgens Cor Neijenhuis van de Historische Kring Huessen gaat het waarschijnlijk om restanten van het oude pand van De Siep en mogelijk van een oude schuur die daar gestaan heeft van de familie Putters.

De getrapte fundering die richting dijk ligt zou dan van de schuur van Putters zijn. De familie Putters was welgesteld in de 19e eeuw en is later verarmd. De schuur is in de negentiende eeuw gebouwd en in de twintigste eeuw zijn er een aantal gezinnen in gehuisvest geweest. Deze schuur is waarschijnlijk ergens jaren 70 van de vorige eeuw gesloopt.

Een joods kerkhof moet in de nabijheid van de bouwlocatie gelegen hebben maar daar zijn nog geen sporen van ontdekt.

Met dank aan Historische Kring Huessen.

Bouwwerkzaamheden op het voormailge terrein van rijwilehandel De Siep in Huissen.